ล่าสัตว์ทะเลน้ำลึก Gclub

ขั้นตอนการเล่นเกมล่าสัตว์ทะเลน้ำลึก

1.คลิกปุ่มเพิ่มความแรงปืนใหญ่

2. หมุนกระบอกน้ำไปยังทิศทางที่จะยิง

3. กดปุ่ม ยิง พอลูกกระสุนถึงจุดเป้าหมาย ลูกกระสุนจะกลายเป็นตาข่ายเพื่อโจมตี

4. คะแนนการติดปืน กระสุน x อัตราเท่าที่ยิงได้จากเป้าหมาย

 

กติกาการเล่นเกมล่าสัตว์ทะเลน้ำลึก

 

            1. กติกาเล่นเกมล่าสัตว์ทะเลน้ำลึกแบบ เกมหลัก

1. คลิกปุ่มเพิ่มความแรงปืนใหญ่

2. กดปุ่ม ยิง พอลูกกระสุนถึงจุดเป้าหมายลูกกระสุนจะกลายเป็นตาข่ายเพื่อโจมตี

3. คะแนนการคิดเป็น กระสุนคูณกับอัตราเท่าที่ยิงได้จากเป้าหมาย

 

               2. กติกาเล่นเกมล่าสัตว์ทะเลน้ำลึกแบบ ปลาซุปเปอร์สายฟ้า

1. ยิงระเบิดถูกเป้าหมาย เริ่มเกมอัตโนมัติ

2. คะแนนที่ได้ดูจาก ใช้คะแนนปลาสายฟ้าคูณกับความแรงระเบิด

 

                3. กติกาเล่นเกมล่าสัตว์ทะเลน้ำลึก แบบ กลุ่มรวมโชค

1. ระเบิดยิงถูกเป้าหมายเริ่มเกมอัตโนมัติ

2. ในเกมออกวงล้อ2ชุดหลังวงล้อหมุนผู้เล่นกดยิงปุ่มหยุด

3. คะแนนคำนวณโดยคูณ2วงล้อจำนวนภายในและคูณกับความแรงของระเบิด

 

                 4. กติกาเล่นเกมล่าสัตว์ทะเลน้ำลึก แบบ โบนัส

1. ตั้งค่าความแรงกระสุนและโบนัสจึงมีสิทธิ์ได้โบนัส

2. ระเบิดยิงถูกจุดเป้าหมายสุ่มหีบสมบัติจะได้รับ JP

 

รูปแสดงรายละเอียดหน้าหลักของเกม Slot ล่าสัตว์ทะเลน้ำลึก

 

gclub-fishmaster-1

รูปแสดงรายละเอียดหน้าหลักของเกม Slot ล่าสัตว์ทะเลน้ำลึก

1. ตัวอย่างรูปภาพชนิดธรรมดาของประเภทปลาแต่ละชนิดที่จะได้รับตัวคูณเพิ่มในการได้รับรางวัล

 

gclub-fishmaster-2

ประเภทของปลาที่จะได้รับคูณต่ำสุดและตัวคูณสูงสุด

เช่นประเภท gclub-fishmaster-3 จะได้รับ X2 (ต่ำสุด )

เช่นประเภท gclub-fishmaster-4 จะได้รับ X120 (ต่ำสุด )